Why wife & husband - Tại sao gọi "vợ chồng"?

Hầu hết các dân tộc trên thế giới khi nói đến hai người - một nữ một nam - kết hôn với nhau để lập một gia đình riêng đều gọi người nam là "chồng" và người nữ là "vợ". Thứ tự chồng trước vợ sau hay vợ trước chồng sau trong danh từ ghép này là một vấn đề cần bàn cãi. Dựa trên triết lý "âm-dương", người Việt gọi "vợ" trước và "chồng sau". Thật vậy, trong sinh hoạt ngôn ngữ và xã hội người Việt, ly âm dương luôn luôn thể hiện qua cách suy nghĩ và cách dùng từ-ngữ.

Mọi người đều nói "già trẻ gái trai" khi muốn nói lên ý 'tất cả mọi người' không ai nói "già trẻ trai gái"! Khi có đám cưới, đàng trai chuẩn đón dâu mới thì để trước nhà hai chữ "tân hôn" để biết đó là nhà của đàng trai. Do có hai chữ "hôn nhân" nghĩa là nhà gái và nhà trai kết hợp cho đôi trẻ thành vợ chồng. Như vậy mới rõ tân hôn là 'đón dâu mới'. Bên nhà gái, người con gái ra khỏi nhà đi xa mà tưởng như về nhà mình nên mới gọi là "vu quy". Rất nhiều câu chuyện như thế để cho thấy ngôn ngữ Việt dựa trên cản bản lý "âm dương".  

Vui lòng bấm vào ô kết nối dưới đây để biết thêm chi tiết.

Most of the peoples in the world, when mentioning a unification of a male and a female to build a new family, call the male "husband" and the female "wife." The order of these two words is an issue that needs discussing. Based on the philosophical theory of 'âm" and "dương", in which "âm" denotes square, negative, dark, female. "Dương" denotes positive, bright, male, the Vietnamese call a married couple "wife and husband."

In fact, in the Vietnamese way of life and way of thinking, this theory has a great impact. For the idea of "everyone," the Vietnamese would literally say "old young girl boy," not "old young boy girl!" On the wedding day, the groom's home would post a sign that says 'tân hôn' meaning "new bride." In Vietnamese, a wedding is called "hôn lễ" - a ceremony for the new bride." When posting such a sign, the groom means "he is ready to welcome his new bride."  Meanwhile the new bride's departure from her home to her husband's is called "vu quy" which means "leaving her own home to come a distant place with a feeling of coming home." Many similar stories like this one illustrate the Vietnamese way of thinking - âm dương - being based on.

Please click on View or Download for more details.
Xem hay Chép
View or Download