Giới thiệu Ngôn ngữ & Văn chương Việt Nam 
Sách Giảng Viên

​​
LỜI NÓI ĐẦU​​

Đây là tập sách giáo khoa được biên soạn cho lớp tiếng Việt trung và cao cấp dành cho sinh viên Việt Nam và sinh viên người nước khác học tiếng Việt. Mục đích của tập sách này là giới thiệu cho sinh viên học tiếng Việt về văn chương Việt Nam.
Chúng tôi sắp xếp nội dung của các bài giảng trong tập sách theo thứ tự thường thấy trong hầu hết cac sách giáo khoa về ngôn ngữ và văn chương. Đó là truyện cổ, văn và thơ, theo trình tự từ dễ đến khó. Trong cả ba loại văn vừa kể, chúng tôi đều giới thiệu tác giả và thi sĩ được  nhiều người Việt biết đến trong thời xưa cũng như thời nay qua các bài viết phản ảnh lối suy nghĩ và đường hướng tư duy trong văn chương Việt Nam.
Trong mỗi bài đọc đều có các phần để sinh viên thảo luận, tìm hiểu về từ vựng và cấu trúc câu, nhân vật, hoàn cảnh, văn cách, chủ đích, hình ảnh, và biểu tượng. Sinh viên được yêu cầu khảo sác tất cả các mục vừa nêu. Đồng thời sinh viên cũng sẽ được yêu cầu viêt về các phẩn giải thích hay phân tích về nội dung của mỗi bài đọc. Ngoài ra phần phụ lục sẽ giúp cho sinh viên những chi tiết cần thiết để hoàn tất một bài giảng văn.
Mỗi khoá học chúng tôi đề nghị nên khảo sách bốn bài đọc của mỗi thể loại.


  
Preface
This collection, for intermediate and advanced Vietnamese classes, is designed for heritage and non-heritage learners. Its content as well as its academic level is simply not an anthology, but a comprehensive guide to reading and understanding Vietnamese literature at the beginning level.
We arrange the sections of the book in the order commonly accepted by the Vietnamese – folk story, non-fiction or fiction, and poetry – for these genres form a natural progression from the less to the more difficult. In the first section, we wish, through literature, to introduce to learners Vietnamese way of life and way of thinking in the very remote past and in the present time as well. In the latter sections we have sought to provide a number of well-known authors and poets in the near past to the contemporary, reflecting the current of thoughts and trends in the Vietnamese literary canon.
Each reading selection covers elements for discussions such as author’s background, language features, character, setting, tone, theme, imagery, and symbolism.  Learners are required to master these elements. They are also guided to write their own annotation or analysis on the reading.
The appendix will provide the students with essential information for their assignments.
During a semester, it is suggested that learners would cover as many as four reading excerpts from each section.


  
Xem hoặc Chép
View or Download