Ta v ta tm Ao Ta - To swim in our own pond

  Với 22 câu vừa ca dao vừa tục  ngữ đượic góp nhặt vói phần dịch tiếng Anh đi kèm để người phương Tây hiểu. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, ca dao tục ngữ là mầm sống của mỗi người dân Việt. Mẹ ru con trong những buổi trưa hè, tiếng thiếu nữ gợi chuyện với các chàng trai khi hái chè trên đồi, trong những đêm trăng tát nước trên đồng; lời ca dao nương theo gió mang đến tận tai người mình muốn nhắn gửi. Tác giả ngày hồi thơ ấu đã được hấp thụ những vần điệu và ý thơ và từ đó ý nghĩa của các lời ca dao, tục ngữ đã trở thành chất sống lưu luân trong huyết quản, theo dòng sống trưởng thành cùng với những kỹ niệm vui buồn lẫn lộn.

Sách có bán trên Amazon. 

Twenty-two fun and witty proverbs are assembled together with their corresponding English translations and western equivalents. From generation to generation in Vietnam, these intriguing oral traditions are learned at mothers' knees; told in the mountains; whispered in the fields; murmured on the river banks; and floated amidst the reeds. It was the author's early childhood exposure to rhymes and poetry that has given him a lifelong fascination with proverbs that reflect on both the happy and the sad moments of one's life.

The book is available on Amazon.com.