Luyen Thi Quoc Tich

​Sách có bán tại nhà sách Văn Bút, Tự Lực, và Văn Khoa với giá 20 Mỹ kim. 

CD đính kèm gồm 100 câu hỏi mới của Sở Di Trú và Quốc Tịch, và 140 tập trả lời khi vào phỏng vấn.

Hảy nghe một đoạn phỏng vấn trong CD:Và đây là một số câu hỏi về quốc tịch Hoa Kỳ:
Phải tìm mua Câu Hỏi về Quốc Tịch Hoa Kỳ ngay hôm nay! Quyển sách mà bất cứ người nào muốn trở thành công dân Hoa Kỳ đều cần có!