Tết Trung Thu - Mid-Autumn Festival

 Tết Trung Thu xuất phát từ điều kiện cần nước. Tết này gắn chặt với khái niệm về sự tích con rồng. Dân Việt tự hào là con cháu Rồng Tiên. Và Rồng ở đây không gì khác hơn là con cá sấu. Từ thuở khai sinh lập địa, con cá sấu xuất hiện trước loài người và làm chủ mọi đầm lầy, nơi ao tù nước đọng, dọc các bờ sông. Và dân Việt đã biết vẽ trên thân mình giống loài cá sấu để cùng sinh tồn với loài bò sát hung hãn này. Do đó chỉ người Việt mới có tục vẽ minh để đối trị như sử sách đã lưu lại.

Originally Tết Trung Thu came to being under the circumstance of the farmers’ longing for sufficient water for their rice crop. Its early stage dealt mainly with the myth of the dragon that has been in the Vietnamese minds as a water provider for the rice paddies. Historically, this is why the Vietnamese are proud to be descendants of the Dragon. In reality, it might be the image of legendized crocodile1 that lives in swamps, in ponds, along the rivers. One time this creature was a nightmare to the villagers. Later on, one among the wise leaders show the villagers how to dye themselves with colors and features that created the same look as the creature – the body tattoo – a practice opened an era of safe and sound co-existence with the ferocious creature and lasted for centuries thereafter. 

   
  
Tết Trung Thu
Mid-Autumn Festival