English Idioms - Thành ngữ tiếng Anh

Cách Dùng Thành Ngữ Anh-Mỹ

 Hiểu theo Ý, không hiểu theo Lời. Đây là “điểm then chốt”.
Quyển Thành ngữ Anh-Mỹ này rất bổ ích cho những ai nói tiếng Anh là sinh ngữ thứ hai, cho sinh viên-học sinh, và cho những người mới nhập cư Hoa kỳ. Những từ đơn, từ ghép, ngữ, mệnh đề đến từng câu đều mang ý nghĩa riêng biệt, không thể “dịch sát nghĩa” như thông thường.

Khi dùng sách này quý vị sẽ gặp nhiều chữ rất quen thuộc. Nhờ đó quý vị sẽ hiểu rõ hơn về các thành ngữ khác, chẳng hạn như: by return mail, by word of mouth, come to age, fly in the ointment, make s.o.’s blood boil, v.v.., phần còn lại là những thành ngữ khá xa lạ với nhiều người học. Trong khi cố gắng chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt chúng tôi luôn tìm cách tìm “thành ngữ tương đương” nhưng vẫn cố ý trình bày khía cạnh dị biệt giữa hai ngôn ngữ.

Do đó trong mỗi từ mục quý vị sẽ thấy câu sát nghĩa nhất (được dùng lại ngay trong thí dụ đầu tiên) và nghĩa tương đương (trong các thí dụ sau.) Một số từ mục nào có nhiều cách nói khác nhau, chúng tôi đều liệt kê ngay sau đó và được biểu thị bằng một gạch chéo ( / ). Chẳng hạn như bone/crown to pick (lý do gây ra tranh chấp) thì nên nhớ đó là bone to pick hoặc crown to pick. Hay s.o./s.t tức là someone/sometthing, ...

Về các thí dụ, thường có hai câu cho mỗi từ mục mà đa số mang dáng dấp cách nghĩ của người Việt. Thí dụ: One man's meat is another man's poison. có nghĩa nôm na là “Cùng một thứ mà kẻ thích gật gù, người chê giẫy nẫy” thay vì ‘thịt người này ăn là thuốc độc của người kia’ tMột số câu khác cũng có nghĩa dị biệt với những sách đã xuất bản trước đây. Thí dụ: Câu Don't count your chickens before they are hatched. Thay vì thường được dựa theo câu tục ngữ Việt nam là “Chưa đổ ông nghè chớ đe hàng tổng.” Nay xin đổi lại là “Đừng nói trước bước không rời.” thì sát ý hơn.
Thành ngữ Anh Việt
English-Vietnamese Idioms