English Dialy Phrases - Những câu Anh ngữ Thực dụng

  
Thưa quý đõc giả,
Kể từ năm 1994 quyển sách Những Câu Anh Ngữ Thực Dụng này ra đời đã được quý vị thường xuyên thương mến. Như vậy sách đã được tái bản nhiều lần, và số đõc giả vẫn còn muốn tìm đến với sách cứ tăng mãi không ngừng. Trước sự thương mến đó của quý vị, chúng tôi sửa chữa hoàn toàn lại nội dung  cho chính xác và đầy đủ hơn, cũng như thay đổi cách trình bày cho rõ ràng và dễ đọc hơn.

Về hình thức, sách được đổi tên là English Daily Phrases tức là Những Câu Anh Ngữ Thực Dụng được ngưởi Việt sử dụng với ngưởi bs3n xứ (ngưởi Mỹ gốc Ăng-lê) và với các sắc dân khác. Tên của ngưởi nói được ghi đậm nét để quý vị dễ theo dõi. Phần tiếng Anh được in lớn hơn, tiếp theo là phần dịch tiếng Việt cùng những giải thích về cách dùng hoặc xuất xứ được ghi trong hai ngoặc vuông [ ]. Những phần nằm trong ngoặc đơn ( ) có thể dùng thêm hoặc bỏ đi hay thay thế bằng một từ-ngữ tương đương tuỳ theo trưởng hợp.
Thí dụ:
Jenny put all her packages on the counter. Then the clerk said, “Cash or credit (card)? Jenny đặt tất cả mấy gói hàng lên quày. Ngưởi bán hàng liền hỏi: “Thẻ (tín dụng) hay tiền mặt? [Lưu ý cách nói của ngưởi Việt: Trả bằng thẻ hay tiền mặt?]

Về nội dung sách bao gồm những mẩu đối thoại ngắn giữa ngưởi Việt với ngưởi Hoa Kỳ thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau. Nội dung của các mẩu đối  thoại phản ảnh mọi sinh hoạt trong cuộc sống ngoài xã hội, ở nhà trường, trong gia đình và ngay cả tại những nơi làm việc. Những cách nói này khác với những gì đã học trong các sách giáo khoa nhà trưởng.
Đó là lối nói bình dân và chỉ có ngưởi bản ngữ mới biết sử dụng.
Thí dụ:
"Great Scott! You bought a truck!” shrieked Jenny.”  Jenny kêu lên: “Ngon quá ta! Anh mua xe mới!"

Với những nỗ lực không ngừng, chúng tôi luôn luôn tìm cách cống hiến đõc giả những sách có giá trò thực dụng nhằm giúp quý vị phát triển và bồi đắp kiến thức Anh ngữ mỗi ngày một phong phú hơn.

Dù đã được hiệu đính và bổ sung, chắc chắn thế nào cũng còn một số sai sót. Nếu quý vị có những đóng góp xây dựng nào vui lòng đừng ngần ngại gửi về chúng tôi hay tác giả để những lần tái bản sau được hoàn hảo hơn. Chân thành cảm tạ.

Tủ Sách Tinh Hoa Việt Nam

​ 
Xem hoặc Chép
View or Download