CHUYN  NGHIP

  Có thật mỗi người sinh ra đều có SỐ và cái số ấy không thể thay đổi? Trong dân gian Việt Nam có những thành ngữ nói rằng chạy trời cho khỏi nắng hoặc con người ai cũng có số, giày dép còn số huống gì người, v.v.. Thế nhưng cũng có ý kiến ngược lại khi cho rằng đức thắng số. Ðoản phẩm của Phá Ðịa Ngục để chuyển nghiệp của Ðà-la-ni Tâm Tôn Thắng Phật Ðảnh do ngài Vô Thiện Uý dịch từ tiếng Phạn ra chữ Hán và Cư sĩ Như Pháp Quân Trần Ngọc Anh chuyển từ tiếng Hán ra tiếng Việt.

Tủ Sách Tinh Hoa Việt Nam trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả và thân hữu xa gần với lòng cầu mong sao mọi chúng ta có thể sớm thoát vòng sinh tử luân hồi để được giải thoát và luôn luôn đượ an lạc.
  
Chuyển nghiệp