Chư Phật và Bồ Tát

Đôi lời giới thiệu 

Trên thế gian này từ người giàu sang vàng muôn bạc tỷ đến kẻ cùng đinh áo rách lang thang, không một ai thoát khỏi cảnh khổ phải sanh, già, bệnh rồi chết cả! Sống trong cảnh khổ đó mà cứ mải mê chạy theo tiền-tài, danh-uy, tình-ái, ăn-ngủ, đến độ quên hẳng số phận dành cho chính mình, để đến một lúc nằm trên giường bệnh mới hối tiếc mình đã lỡ lầm, thì thật quá muộn!
…..
  
CHƯ PHẬT & BỒ TÁT trọn quyển