Đôi Lời Giới Thiệu


Tập sách Bên Kia Cửa Tử hay Thân Trung Ấm xuất phát tử Tây Tạng, gọi là Bardo Thodol. Người Pháp và người Anh dịch là Sách Cho Người Chết Ở Tây Tạng ‘Tibetan Book of the Death’. Trước đây, trong tập Cơ Sở Mật Giáo Tây Tạng, chúng gôi đã tạm dịch là Sáu Thời Chuyển Tiếp Trong Cuộc Sống.

Theo nội dung của ba chương 13, 14 và 15 trong chữ Pháp thì:

Sách này được viết thành văn Tây Tạng vào thời kỳ nhà sư Liên Hoa Sanh đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8, khi vua Thi Srong Detsan lên ngôi (740). Nhà vua mời nhà sư đến Tây Tạng, vì thời đó Sư từng dạy yoga tại đại học viê5n Nalanda ở Ấn Độ. Sư nổi tiếng nhờ sự hiểu biết về các khoa Thần-bí học.  
 
Sư đến Tây Tạng từ năm 747 và đã giúp nhà vua (về mặt huyền bí) để hoàn tất một tu viện cho nhà vua tại Samye vào năm 749.
Về sau thủ bản của sách này được một lạt-ma trẻ tuổi thuộc pháp Kargyutpa của trường Mũ Đỏ tại tu viện Bhutia Basti tại Darjeeling trao cho nhà xuất bản của Tiến sĩ W. Y. Evans Wentz vào đầu năm 1919.

Dịch giả Lạt-ma Kazi Dawa Samdup, người Tây Tạng, sinh tại Sikkim ngày 7 tháng 6 năm 1886. Lạt-ma Samdup hợp tác với Tiến sĩ Evan Wentz để dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh, Được hấp thụ trong môi trường Lạt-ma giáo, Lạt-am có một đức tinh nồng nhiệp đối với các lời giáo huấn cao siêu nhất về Yoga tại trường giáo lý của Giáo sư Liên Hoa Sanh và ngài là một môn đồ được truyền thọ trong ngành bán cải-tạo của trường Kargyutna do Marpa và Hilarepa thành lập. Ngài có một tri kiến thực tế về các khoa Thần-bí học do Giáo chủ của Ngài truyền dạy.

Thật là một điều hy hữu khi chúng ta gặp được một nhà thông thái có khả  năng diễn đạt thấu suốt các ý nghĩa của sách Bardo Thodol.

Độc giả nên nhớ ơn Ngài vì Ngài đã mở cho chúng ta thấy cái kho tàng văn hoá Tây Tạng thuộc Phật giáo Bắc tông, mà từ lâu đã được giữ kín.

Người Tây Tạng dùng sách này như một nghi quỹ hướng dẫn cách thức tiến hành tang lễ, và xác định được việc phải làm trong suốt 49 ngày của thân trung ấm (xem chương 7). Sách trình bày ngắn gọn các giáo lý chính yếu của Phật giáo Đại thừa (chương 12), giải thích tâm lý về các cảnh giới trông thấy trong gia đòn thân trung âm (chương 8), mô tả cảnh phán xét tôi nhân khi hiện thân trung ấm (chương 9), cảnh vũ trụ bao la có liên quan đến sự luân hồi sinh tử (chương 10), v..v…

Tóm lại, sách này rất cần thiêt cho những ai sắp chết, nhất là cần thiết cho mọi người đang sống để biết tránh những điều không nên làm, và là các việc cần làm để được giải thoát, hoặc để được tái sanh trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn hiện tại.

Trên đây là sơ lược nội dung của sách để giúp quý độc giả biết quý trọng sự lợi ích của nó mà nên tìm đọc.

Thành kính hồi hướng công đức này cho tất cả, không phân biệt.

Ngày 21 tháng cháp năm Tân Mùi (25 tháng 1, 1992)

Như Pháp Quân Trần Ngọc Anh
  
  
Bên Kia Cửa Tử 1
Bên Kia Cửa Tử 2
Bên Kia Cửa Tử 3
Bên Kia Cửa Tử 4
Bên Kia Cửa Tử 5
Bên Kia Cửa Tử 6
Bên Kia Cửa Tử 7
Bên Kia Cửa Tử 8
Bên Kia Cửa Tử 9
Bên Kia Cửa Tử 10
Bên Kia Cửa Tử 11