Articles for Reference   - Các bài Tham khảo​​

 Việt Nam là một trong số nước nông nghiệp lâu đời nhất trên thế giới (Solheim, 1971). Dân chúng làm việc đồng áng hầu như quanh năm rất vất vả, đầu tắt mặt tối. Hàng năm chỉ có hai dịp rảnh rỗi là sau vụ cấy lúa và tháng chap và tháng bảy âm lịch. Nói cách khác, tháng giêng và tháng tám là lúc nhà nông được nghỉ ngơi. Nhân dịp này, các làng xã trên khắp nước tổ chức hội hè để mọi người có dịp vui chơi, giải trí.

Từ đó mới có những cuộc hội hè, đình đám, được thể hiện qua các các Tết và những cuộc lễ rước khác nhau tuỳ mỗi làng, mỗi xã.

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị độc giả xa gần các bài viết liên quan đến những cuộc vui này để quý vị thưởng lãm.

Việt Nam is one of oldest agricultural countries in the world (Solheim, 1971). People have to toil in the fields from dawn to dusk almost all year round. However, they have two periods in a year that they can have some spare time -- after the crops in the 12th month and the 7th month of the lunar calendar year. In other words, the 1st month and the 8th month are times for people to relax. During these two months, every hamlet or village sets up their own festive events for people’s enjoyment.

All festive events are held during these two periods, which are presently known as Tết and other processions that follow at different hamlets and villages depending on their traditions.

We are pleased to introduce to the readers the articles on these activities, and we hope you will enjoy reading them.

Tủ Sách Tinh Hoa Việt Nam
  .