Aggie New Year - Tết Nông Lịch

  ​Tết đến với mọi người
Lòng ta vui hát ca,
Hớn hở mừng Xuân mới,
Muôn hoa nở thắm tươi.
Nơi nơi vang tiếng cười,
Cùng chúc nhau hạnh phúc.

Tết mang niềm hy vọng
Cho mọi người cái mới,
Những ước ao tươi đẹp:
Con người luôn thương nhau
Sống trong tình thân ái,
Cho tương lai sáng ngời.

Tết là niềm mong ước
Tiền của làm ra được,
Như mọi người ấp ủ:
Một cuộc sống bình an,
Cùng chung xây hạnh phúc
Của cải dư dùng suốt cả năm.

Tết đến ai ai cũng chúc nhau
Chúc nhau phát đạt, chúc mau giàu.
Chúc đêm đi ngủ quên cài khoá
Đồ đạc bên trong vẫn vẹn toàn.
Chúc cho người trẻ nên duyên mới.
Người lớn sống vui với chữ nhàn.
 Tết comes to everyone
Our hearts sing along,
To welcome the new Spring.
As flowers show their best,
People are all smiles
Wishing one another blessed.

Tết brings in happiness
With  new things to come
To everyone’s yearn:
Love for everyone to nurture
Living in good friendship
Together for the bright future.

Tết is time for best wishes
For more and more money,
And for one’s great desire:
A peaceful and comfortable life
In which happiness embraces all
All year round billfold is full.

Listen to what people are wishing:
A secured and safe, and prosperity;
At night long, no lingering worry
About burglary that harms property.
Wishing the young meet their sweet,
And the old are pleased with glee.
  

Chúc

Mng 
Năm Mới 
View English
Xem
Tiếng Việt