Tự tánh là gì? 

Người ta thường nói nhiều với nhau về bản tánh. Mỗi người có một bản tánh riêng, rất ít giống nhau. Riêng tự tánh thì mấy ai dể ý đến. 

Trong phạm vi tập sách nhỏ bé này, chúng ta sẽ lạm bàn thế nào là tự tánh, nghĩa là bản tánh chung của tất cả mọi người. 
Chúng tôi hân hạnh mời quý vị xem qua tập thơ đang nằm trước mặt quý vị với tên gọi: 

             ĐƯỜNG VÈ TỰ TÁNH 

của tác giả Như Pháp Quân Trần Ngọc Anh, người muốn tìm ra con đường cho mình đi và muốn tìm về với tự tánh của bản thân và của tất cả chúng sinh. 
Đường Về Tự Tánh 1
Đường Về Tự Tánh 2
Đường Về Tự Tánh 3
Đường Về Tự Tánh 4
Phụ lục